Carmarthenshire logo

Induction key elearning policies and procedures
Health and Safety equalities & welsh lang personal effectiveness
other social care finance and ict

Os oes angen Allwedd Cofrestru
defnyddiwch: 
Carm103%

If an Enrolment Key is
required, please use: 
Carm103%

NODIADAU:

Os nad yw'r modiwl yn gweithio'n iawn, rhowch gynnigar borwr arall.  Rydym yn argymell Chrome, Edge, Mozilla Firefox, neu Safari.
Mwy o wybodaeth:
https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/
dysgu-a-datblygu/e-ddysgu/
NOTES:

If the module does not work properly then try another internet browser. We recommend Chrome, Edge, Mozilla Firefox or Safari.
More information:
https://ourpeople.carmarthenshire.gov.
wales/our-people/
learning-and-development/e-learning/
Cliciwch ar "Expand all" (isod i'r dde)
am restr o gyrsiau
Click on "Expand all" (below right)
for a list of courses